045 650 8202 info@komea.me

Olen mukana Maaseudun Sivistysliiton ympäristösivistyksellisessä kulttuurihankkeessa Paikan Tuntu. Tuotan sisältöä niin eri some-kanaville kuin kotisivuillekin. Viestinnän vuosikellon luominen ja tarkkailu on tehtävälistani kärjessä. Lisäksi olen ollut tuottamassa CityTorppari -hanketta kesinä 2015 ja 2016.

Paikan identiteetti – mitä se on? Millainen on hyvä ja arvokas elinympäristö? Miten paikat ja tilat muovaavat meitä ja vaikuttavat mieleemme? Voiko suhdetta paikkoihin syventää oman osallistumisen kautta?

Blogipostaukset, somenäkyvyys, yhteistyö taiteilijoiden ja taidemuseoiden välillä – sieltä löytyvät minun somejalanjälkeni.